Förändringar 
I dagarna runt Valborgsmässoafton inträffade en av årets mest efterlängtade händelser. När snösmältningen och gatusopningen nått en viss nivå, kan man slutligt övergå till sommarcykling. Återigen kan man luta i kurvorna och göra häftiga inbromsningar!

Ytterligare ett bevis på att sommaren är i antågande, är att de gula gräsmattorna sakta men säkert förvandlas till gröna diton, som här igår ovanför cykelsvingen:


Skidspåren på Nydala tycks dock ännu inte vara springbara:


Även om hundspåret ingav vissa förhoppningar:


Mina nyanskaffade löparskor får således endast brukas på Mariehems asfalterade gång- och cykelbanor tills vidare.

Ytterligare ett intressant väderfenomen kunde observeras idag vid lunchtid. För första gången i år var det märkbart varmare utomhus än inomhus!

[ add comment ] ( 1868 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1592 )
Valborgssnö 
Natten till valborgsmässoafton föll mindre mängder snö:Under själva aftonen var det mest molnigt och regnigt.

[ add comment ] ( 1105 views )   |  permalink  |   ( 2.7 / 1044 )
Fler vårtecken 
Lördagen den 24 april tog jag en liten promenad runt Nydalasjön.

Snön hade börjat smälta, och det gula gräset uppenbarade sig på allt fler ställen.


Den termometer som tidigare figurerat här visade 5 plusgrader.


Alltjämt låg snön tjock över skidspåren. Det var således för tidigt att påbörja löpsäsongen.


Även om smältningen var på god väg, var ej heller hundspåret framkomligt till fots ännu.


Sjön var ännu täckt av is. Strax öster om Umelagun kunde dock en mindre öppen vattenyta observeras.


Och just när man trodde att man sett allt, kom denna rullstolsfiskeskylt vid Dödmanviken och bevisade att så ej är fallet.


[ add comment ] ( 1310 views )   |  permalink  |   ( 2.9 / 1237 )
Issmältning 
Vid Liljansberget har isen smält undan, men bland träden kunde fortfarande i fredags mindre mängder snö skymtas.[ add comment ] ( 1220 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1347 )
Vårtecken 
Under förrförra veckans fredag (dvs. den 9 april) kunde det konstateras att gaturensopningen påbörjats vid Mariehems centrum.Under förra veckan var utomhustemperaturen vid lunchtid så pass hög att sagda måltid kunde avnjutas på det blivande soldäcket framför Lindellhallen, som synes på denna bild från i tisdags.Som de flesta läsare säkerligen känner till, föranledde askan från ett vulkanutbrott på Island en total avstängning av flygtrafiken till och från Umeå. (Se t.ex. vad VK skriver om saken.) Några spår av askan syntes dock inte på den klarblå himlen ovanför Ålidhems centrum under fredagseftermiddagen.Under lördagen var himlen inte fullt lika klar, vilket kan observeras på denna bild från Willys parkeringsplats på Östra Ersboda. Det är dock oklart om detta hade något samband med askan.Idag kunde observeras att issmältningen på dammen på campus är på god väg samt dammen åter befolkas av fåglar.[ add comment ] ( 1397 views )   |  permalink  |   ( 3 / 924 )

<<First <Back | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next> Last>>