Asfalt 
I söndags var första gången under året som stora delar av vägbanan var snö- och isfri.Än finns det dock många isfläckar kvar på sina ställen, och vintercyklingens försiktighetsåtgärder måste alltjämt vidtas, om än i något begränsad omfattning.

Comments 

Add Comment

Fill out the form below to add your own comments.

Insert Special:
Moderation is turned on for this blog. Your comment will require the administrators approval before it will be visible.