Storm? 
I flera dagar har det varnats för det annalkande ovädret. Under onsdagen rapporterades det om stormvindar vid kusten. Inne i själva Umeå höll sig dock vindarna på en något mer moderat nivå; även om det blåste en hel del vid campus under dagen, var det knappast tal om vindar som uppfyller kriteriet för storm.

Dagen började dock väldigt lugnt. Vid 8-tiden fanns inga tecken på kommande oväder annat än några svaga vindar. Under dagen tilltog dessa i styrka, och snön yrde utanför fönstren:När det blev dags att bege sig hemåt, kunde det konstateras att min cykel blivit till viss del begravd i snön:Cykelbanorna var vid 18-tiden ännu inte plogade, vilket resulterade i att man som cyklist tvingades forcera snövallar på upp till 30 cm. Vid Mariehemsbacken var snömängden så pass stor att det enda alternativ som stod till buds var att leda cykeln. Samtidigt blåste det alltjämt måttligt till friskt, och snön yrde runt. Turligt nog var jag väl förberedd på detta, och hade således anpassat klädseln:Comments 

Add Comment

Fill out the form below to add your own comments.

Insert Special:
Moderation is turned on for this blog. Your comment will require the administrators approval before it will be visible.