START.....
START.....
Site-Map
Concerts (MP3-files)
Course participants
Exercise support
Theory
Links
Internal Information

Umeå Akademiska Kör

Search for
            
Umeå Akademiska Kör har utgjorts av deltagarna i de fria universitetskursera i: Kör och Ensemblesång 1-10 p, 11-20 p, Ensemblesång: Medeltid och Renässans, 10 poäng samt Ensemblesång: Folkmusik, 10 poäng.
Kursledare har varit Örjan Larsson vid Institutionen för Estetiska Ämnen inom Fakulteten för Lärarutbildning vid Umeå Universitet.

Nästa kurs i Ensemblesång, 30 poäng. - Inställd
Kursen syftar till att i olika avseenden utveckla den studerandes ensemblesångsförmåga samt ge kunskaper och färdigheter i komposition, arrangering och ensemblesångsimprovisation. Kursen innehåller repertoarkännedom i olika genrer, röstövningar, musikteori, musikaliskt skapande, ensemblesångsmetodik, grundläggande sångteknik samt scenisk gestaltning.
Anmälningskod: UMU-66698. Termin: ht 2007 v 36 - 2008 v 23. Kursort: Umeå. Undervisningsspråk: Svenska. Studieform: Blandade tider 50% studietakt Normal. Anmälan senast 2007-04-15. Efteranmälan möjlig om plats finns.

Kurs-ledare och musik-instruktör är Örjan Larsson
Universitetsadjunkt, musiklärare och sångpedagog vid Umeå Universitet med musiklärarexamen från Musikhögskolan i Göteborg och med Rut Jakobsson som lärare i sång.
Han har medverkat som korist i bl.a. Gösta Ohlins Vokalensemble, Göteborgs kammarkör, Radiokören och har deltagit i flera av Norrlandsoperans produktioner.
Skapade och ledde vokalensemblen Umelodica, som bl.a. framförde operan Polly. Sjunger tenor i Erik Westbergs Vokalensemble och den internationella Barentskören.

Konserter (Concerts)
Delar av tentamen utgöres av konserter. I slutet av varje termin sjunger olika ensembler för äldreboende och sjukhemsboende.
Hela kören ger varje termin ytterligare tre konserter med fri entré. Vid dessa tillfällen framföres verk för såväl ensembler som helkör och dubbel/trippel-kör

Hjälpmedel för instudering (Exercise support)
Instudering av sång-repetoaren kan effektiviseras med hjälp av övningsprogram och repertoare-data-filer (MIDI, PDF, NWC och MP3).
Här finns gratis övningsprogram för att öppna filerna. Dessutom finns tips hur programmen kan utnyttjas.

Teori (Theory)
Kompositörs-bibliografier. Tankar om musik. Tankar om folkmusik med svenska musikexempel (MP3-filer). En personlig samling av svensk folkmusik (NWC-, MIDI- och PDF-filer). En karta över tidig musik, vilken omfattar kompositörs-bibliografier, diskografier, länkar till noter (MIDI och PDF-filer) och exempel på utföranden (MP3-filer). Sjung som under renässansen - ett exempel på amatör-ensembel-sång runt köksbordet (MP3-filer). Exempel på tidig musik som diskuterats under kursen i Medeltid- och Renässans- ensembelsång (MP3-filer). Länk till musiketnologiska termer och begrepp. De flesta musikfilerna är skyddade med passord av upphovsrättsliga skäl.

Länkar (Links)
Ett urval av länkar till musik-databaser och kör-hemsidor som har MIDI-, PDF-, NWC- och MP3-filer med körmusik.

Tidigare kurs i Kör och Ensemblesång 1-10 poäng
I den här kursen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att sjunga i olika ensembleformationer med en repertoar från olika genrer och epoker. Kursen innehåller förutom kör och ensemblesång, röst och intonationsövningar, repertoarkännedom övningar i a vistasång samt musikteori. En stor del av kursens examination sker via kör och ensemblesångskonserter. Studierna äger rum kvällstid samt under några helger med en studietakt på 25 %. Urvalet till kursen har skett med utgångspunkt från stämmor (alt, bas, sopran och tenor).

Tidigare kurs i Kör och Ensemblesång 11-20 poäng
Kursen syftar till att vidmakthålla och utveckla den studerandes sångliga förmåga, ge kännedom om repertoar från olika epoker och genrer, utveckla förmåga att sjunga i samt leda mindre och större ensembler på en hög konstnärlig nivå. Kursen innehåller kör- och ensemblesångsrepetitioner, ensemblesångsledning och interpretation, seminarier och konserter. Kursen samläses med Kör och Ensemblesång 1-10 poäng. Förkunskapskrav Genomgången kurs Kör och Ensemblesång 1-10 poäng. Urvalet till kursen sker med utgångspunkt från stämmor (alt, bas, sopran och tenor).

Tidigare kurs i Ensemblesång, Medeltid och Renässans, 10 poäng
Kursen syftar till att utveckla den studerandes sångliga förmåga med tonvikt vid repetoar från Medeltid och Renässans samt till att utveckla förmåga att sjunga i samt leda mindre och större ensembler på en hög konstnärlig nivå. Kursen innehåller ensemblesång, röstövningar, musikteori, ensemblesångsmetodik samt ledningsövningar, musikhistorisk översikt, musiklyssning, repetoarkännedom och interpretation samt seminarier och konserter.

Tidigare kurs, Ensemblesång, Folkmusik, 10 poäng
Kursen syftar till att utveckla den studerandes sångliga förmåga med tonvikt vid folkmusikinspirerad repetoar från hela världen samt till att utveckla förmåga att sjunga i samt leda mindre och större ensembler på en hög konstnärlig nivå. Kursen innehåller ensemblesång, röstövningar, musikteori, ensemblesångsmetodik, ledningsövningar, musiklyssning, repetoarkännedom och interpretation, körarrangering för skolbruk samt seminarier och konserter. Behörighetskrav är grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Urval sker med utgångspunkt från stämmor (alt, bas sopran och tenor). Antagningsprovet är rangordnande.

Andra öppna musikaktiviteter vid Umeå Universitet - men utan formell utbildning och examination.

Medicinarspexet Nationskören Snösvänget
Umespexarna Umeå Studentkör

This page has been visited
89357 times since 2004-11-29.
Updated
2014-10-12.
Totally 10269136 file-openings.
(frequently updated)
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Located at
ubuntu servers
Ömsesidigt länkad med
WIKIPEDIA
Web-composer: Göran Westling
akadkor@accum.se
.