[ACC-Logo]

Statistik

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[The same information in English]


Statistik för vår WWW-server och detaljerad WWW-statistik.
Statistik för senaste månaden
Grafer över bandbreddsanvändning
Lasten på våra maskiner
Lasten på våra FTP-maskiner
Användningen av våra olika terminaler (endast på engelska)