Ett smultronställe för Internetblåbär


Den levande IT-ordlistan

Denna lista innehåller förklaringar av ord som man ofta ser på nätet. Om du gör en sökning i listan, och ordet saknas, så kommer ordet upp på sidan med eftersökta ord - där vem som helst kan bidraga med förslag till förklaringar. Bra förklaringar förs över till denna sida. På så vis blir denna lista interaktiv - en levande ordlista vars omfattning styrs av läsarnas behov!

Behöver du en ordlista med högre språklig ambitionsnivå så rekommenderas Datatermgruppens ordlista.

Sök: eller bläddra:

@
Avskiljare mellan namn och adress i Internets e-postadresser. Uttalas som det engelska ordet "at" (hos/vid). Vanliga svenska smeknamn är "Snabel-a", "Alfa-slang" och "Kanelbulle". @ skrives på PC med samtidig nedtryckning av tangenterna "Alt Gr" och "2". På Macintoshdatorer skrives @ oftast med alternativtangenten som har ett tecken liknande en järnvägsväxel samtidigt som tangenten med "*".

~
Tecken som används för att beteckna användares "hemkatalog" i UNIX-system. Tecknet uttalas [tilde] och på det flesta datorer får man fram det genom att samtidigt trycka en Alt-tangent och en viss tangent som brukar ligga nära returtangenten och därefter vilket annat tecken som helst!

ActiveX
Program som går att infoga i webbsidor. Teknikstandard från Microsoft.

Analog
Motsats till digital. En analog apparat behåller informationens ursprungliga form på lämpligt sätt. Grammofonen, till exempel, omvandlar vågor på skivan till elektriska vågor eller (gammal grammofon) direkt till ljudvågor. En digital skivspelare (cd-spelare) läser däremot av koder på skivan, som den sedan konstruerar ljudvågor av.

Användargränssnitt
Den del av ett datorsystem som användaren kommer ikontakt med. Exempelvis tangentbord, streckkodsläsare och det som syns på skärmen. Däremot inte beräkningarna i processorn, hårddiskens mekaniska delar, och styrinformationen i ett IP-paket.

Applet
Litet program (skrivet i språket Java) som kan exekveras av webbläsare.

Archie
Ett program som du kan använda för att söka i databaser efter filer i filarkiv på Internet. Filerna kan sedan hämtas med FTP.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Datorstandard för textrepresentation (med 1 tecken per byte). Ingen information om hur tecknen skall se ut (teckensnitt) eller placeras (layout) ingår i en ren ASCII-textfil. ÅÄÖ ingår tyvärr inte i den ursprungliga amerikanska ASCII-varianten. Se även Latin-1.

ATM (Ansychronous Transfer Mode)
Ny, snabb teknik för att sända data, ljud, tal och video i datanät.

Bandbredd (eng. Bandwidth)
Storleken på det frekvensintervall som används vid överföring av data. Bandbredden påverkar överföringskapaciteten.

BBS (Bulletin Board System, "datoriserad anslagstavla")
En BBS är ofta en persondator som man kan koppla upp sig mot via sitt modem. Man får då tillgång till BBS:ens filer -"filarean", och kan delta i diskussioner som rör ämnen utvalda av den aktuella BBS:ens användare och SYSOP (Person som sköter BBS:en).

Bit
Binär siffra som kan vara antingen 0 eller 1. En dator innehåller mängder av namngivna "celler" som alla rymmer ett antal bitar. Kombinationen av bitar representerar information, som kan tolkas av datorn.

Byte
Bitgrupp, oftast bestående av 8 bitar.

Baud
Mått på antalet signaltillstånd per sekund i modem. Ett mer användbart mått på modemets kapacitet är dess överföringshastighet i bps, vilket inte alltid är detsamma som dess modulationshastighet i baud.

Bokmärke (eng. bookmark)
Används för att snabbt hitta tillbaka till en sida.

Bps (bit per sekund)
Överföringshastighet för digital information.

Brandmur, brandvägg (eng. firewall)
Skydd mot intrång från Internet. Brandväggen är en dator varigenom all kommunikation mellan Internet och de skyddade datorerna sker. Brandväggen släpper förhoppningsvis inte igenom någonting som kan skada dessa. (t.ex. virus*)

Cache
Buffert. Datorer lagrar ofta data för att snabbt kunna återfinna dessa data. Detta sker ofta i så kallade cacheminnen. Det finns olika typer av cache. Vanligt är att webbläsare sparar de 500 senast hämtade webbsidorna i cache.

Case sensitive (bokstavstroget)
Betyder att datorn skall göra skillnad på versaler och gemener. Operativsystemet UNIX är case sensitive, vilket leder till att bokstävernas storlek har betydelse när man kommunicerar över Internet, som är fullt av UNIX-datorer.

Cd-rom (Compact Disc Read Only Memory)
Ser ut som en vanlig cd-skiva, men kan innehålla alla typer av digital information. Läses av dator.

CGI (Common Gateway Interface)
Vissa webbsidor skapas automatiskt när du beställer sidan. Webbservern tar hjälp av ett cgi-program för att skapa webbsidan. CGI är en standard som specificerar hur ett datorprogram kan tillverka webbsidor åt en webbserver.

Chat
Ett text-samtalssystem. Det finns chat-program (t.ex. IRC) och det finns web chats. Huvudfinessen är att datoranvändare kan direktkommunicera med varandra via sina tangentbord och skärmar.

Client/Server
Ett sätt för datorer att dela upp ett arbete mellan två program. Ofta låter man ett klientprogram på användarens dator sköta presentation på skärmen av det beräkningsarbete som utförs av en ett program på en annan dator. Webbläsaren (t.ex. Netscape) är ett exempel på klientprogram, som kommunicerar med serverprogram ute på Internet vilka levererar webbsidorna.

Cookie
Liten informations-snutt som kan lagras på en dator när användaren besöker en webbplats. Det är webbservern som levererar en cookie med information, för att kunna läsa den nästa gång användaren beöker webbplatsen. På så sätt kan en webbplats automatiskt anpassas efter vad användaren tidigare gjort på platsen.

Cyberspace
Det "utrymme" där man "befinner sig" när man är djupt försjunken i ett dataspel, eller i Internet. I bankernas datorer finns också en cyberrymd; det är där inne som "marknaden" bor... och pengarna!

Databas
Samling av strukturerad datorlagrad information. Det finns speciella program som håller reda på informationen i en databas. De kallas databashanteringssystem (DBMS). Ibland syftar ordet på den dator där informationen finns, t.ex. en BBS.

Datorpost
Se e-post!

Datorpostlista (Mailing list)
Se sändlista.

Digital
Teknik för att hantera information, som kortfattat innebär att all information delas upp i små bitar. Dessa bitar, som egentligen är sifferkoder, kan tolkas när informationen sedan ska användas. Jämför med motsatsen analog.

DNS (Domain Name System)
Service som översätter datorers namn som t.ex. argo.kib.ki.se till IP-nummer som t.ex. 130.237.123.30. Varje Internet-domän* har minst en dator som fungerar som DNS-server . Kallas även name-servers.

Domän
Ett sätt att namnge och gruppera datorer som är anslutna till Internet och e-postadresser på Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner som går från mindre grupper till allt större. En vanlig struktur för en domän är avdelning.organisation.land. Jämför en domän med ett postnummerområde! Domänen kth.se motsvarar postnummerområdet KTH, 144 00 Stockholm, Sverige.

EDI (Electronic Data Interchange)
Automatisk överföring av information mellan datorer, speciellt för affärstransaktioner.

E-post / email
Tjänst i Internet för att skicka meddelanden och dokument mellan användare.

Ethernet
Den vanligaste typen av lokala datornät är av Ethernet-typ. Överföringshastigheten är 10 Mbps eller 100 Mbps. Själva sladdarna är ofta koaxialkablar (typ "TV-sladd") eller Twisted Pair, som ser ut som moderna telefonkablar.

Eudora
Vanlig programvara för e-post.

FAQ (Frequently Asked Questions)
Dokument som besvarar de vanligaste frågorna i en News-grupp eller sändlista. FAQ-dokumentet bör studeras innan man ställer en fråga till en lista eller en Newsgrupp för att undvika att upprepa en vanlig fråga.

Finger
Med hjälp av protokollet finger kan man få information om användare vid ett Internetanslutet datorsystem.

Flame
Personangrepp i news eller i datorpostlista.

Firewall
Se brandmur.

Freeware
Gratisprogram. Finns ofta att hämta med FTP över Internet.

FTP (File Transfer Protocol)
TCP/IPs protokoll för att överföra datafiler.

Gateway
Utrustning som förbinder olika sorters nät eller konverterar mellan olika kommunikationsprotokoll.

GIF
Nuvarande standardformat för bildfiler på Internet, kommer troligen att ersättas av PNG.

Gopher
Textbaserat menysystem för att länka dokument på olika datorer anslutna till Internet. Föregångare till WWW. Gopher är även namnet på en gnagare i Nordamerika.

Grafik
I datorsammanhang betyder grafik bilder, figurer, diagram och filmer. Bara relativt modern datorutrustning kan hantera grafik snabbt.

Gränssnitt (eng. Interface)
Kontaktyta för datorkommunikation, t.ex.människa och dataprogram. Ett exempel på grafiskt användargränssnitt är MS Windows, medan DOS är ett textbaserat gränssnitt. Kontakterna på datorns baksida är exempel på datorns hårdvarugränssnitt.

Hacker
Person som ägnar mycket tid åt datorer, vilka närmast är att betrakta som hackerns sportredskap. Hackern försöker ofta göra saker som ingen tidigare lyckats göra med datorer. Förväxla inte med avarten cracker.

Hemsida
Se webbsida.

HTML (Hypertext Markup Language)
Sidbeskrivningsspråket för dokument i World Wide Web. Innehåller direktiv för hantering av teckensnitt, bilder och länkar till andra dokument.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Det protokoll som ligger till grund för överföring av dokument i World Wide Web.

Hyperlänk (länk, link)
Text eller bild som, när man klickar på den, gör att man bläddrar till annat dokument.

Hypertext
Text där vissa delar utgör länkar till andra delar av texten eller till andra dokument, så att man genom att markera orden, vanligtvis genom att klicka på dem, kan läsa den text de är länkade till. I World Wide Web används hypertext-tekniken för att länka samman dokument på olika datorer på Internet.

IETF (Internet Engineering Task Force)
Den internationella grupp som samordnar teknikutvecklingen i Internet.

IMAP (Interactive Mail Access Protocol)
Client/server-lösning för datorposthantering. Ett klientprogram hämtar användarens post från en serverdator. IMAP är ett modernare alternativ till POP.

Informationsmotorväg
Även Infobahn, Information Highway, Electronic Superhighway mm. Är en benämning på Internet, myntad av USAís vicepresident Al Gore, som syftar på nätets likhet med vägnätet: Ingen central korsning existerar, ingen äger nätet, och ingen bestämmer vad som ska färdas på det. Ingen hittar överallt eftersom det hela tiden byggs om och ut, men många kan ha nytta av det för många olika ändamål.

Interaktivt
Allt som kan reagera på något sätt. En biofilm är till exempel inte interaktiv, men det är däremot ett dataspel. Dataspelet styr man själv, men man styr inte filmen.

Interface
Se Gränssnitt

Internet
Det stora internationella nätet av många sammankopplade datornät, med TCP/IP som kommunikationsprotokoll. Stavas med versalt i.

internet
Något nät av sammankopplade datornät. Stavas med gement i.

Internet Explorer
Webbläsare från Microsoft. Explorer visar lokala filer på samma sätt som dokument från nätet.

Internetleverantör (Internet Service Provider, ISP)
Organisation som tillhandahåller en anslutningspunkt (t.ex. modempool), för kontakt med resten av Internet.

Intranät
Något privat datornät som utnyttjar TCP/IP, WWW och andra Internet-tekniker.

IP (Internet Protocol)
Kommunikationsprotokoll som beskriver adressering och vägval (eng. routing) för datapaket i Internet.

IP-adress
Logisk adress som tilldelas alla datorer på Internet. Varje Internet-ansluten dator måste ha en unik IP-adress.

IPng, IPv6 ("IP next generation", IP version 6)
Kommer att innehålla funktioner för betalning av nätanvändning, bättre säkerhet samt möjliggöra storlekstillväxt av Internet.

IRC
Internet Relay Chat, program för att få direktkontakt med människor via datorer över Internet.

ISDN (Integrated Services Digital Network)
Teknik för samtidig sändning av tal och data digitalt i teleledningar.

ISO
Internationellt standardiseringsorgan.

ISO 8859-1
Se Latin-1.

IT
Informationsteknik. Hjälpmedel såsom datorer, telefoner, pennor och skyltar.

Java
Programmeringsspråk, gjort för att användas på Internet.

Javascript
Scriptspråk, det vill säga att enklare programmeringsspråk som ofta används för små standardfunktioner, eller för att få flera mindre program att tillsammans lösa en återkommande uppgift. Inte detsamma som Java!

Klient (eng. Client)
Program som utnyttjar de tjänster som erbjuds av en server. Exempelvis Netscape Navigator som används för att "beställa" webbsidor från webbservrar.

Komprimering
Med komprimeringsprogram (t.ex. pkzip) kan man banta datafiler så att de tar mindre plats och går fortare att överföra. Komprimering innebär att man tar bort upprepningar i informationen. Dessa kan vid uppackning återinföras, utan att man förlorar detaljer, men det tar litet tid.

Konto (eng. account)
Ett användarnamn (eng. username) med tillhörande lösenord (eng. password), vilket ger innehavaren vissa rättigheter på ett datorsystem, till exempel tillgång till lagringsutrymme på ett fast skivminne. Konton används främst i fleranvändarsystem.

Kryptering
Översättning till "hemligt språk". När meddelanden krypteras blir de oanvändbara (oläsbara) för utomstående, d.v.s. personer som inte har tillgång till rätt kryptonycklar (nycklar är ungeffär detsamma som lösenord).

LAN (Local Area Network)
Datornät med begränsad geografisk utsträckning.

Latin-1
Teckenkod som rymmer alla ASCII-tecken och dessutom alla bokstäver med accenter och liknande som används i västeuropeiska språk. Latin-1 är en internationell standard och kallas i MIME för ISO-8859-1. Den används i Microsoft Windows och på många UNIX-datorer.

Latin-2
Teckenkod som rymmer alla ASCII-tecken och dessutom alla bokstäver med accenter och liknande som används i östeuropeiska språk.

Listserver
Program som sköter hanteringen av datorpostlistor. Det är till listservern man skriver för att teckna sig (prenumerera) på en lista.

Logga in
Logga in gör man när man ansluter sig till en dator, för att få tillträde till datorns program eller information. Oftast loggar man in genom att uppge sin användaridentitet (vem man är) och sitt lösenord.

Mail
Se e-post.

Mailing list
Se sändlista.

Mbps
En miljon (Mega-) bps. Universitet och större företag brukar ha ett par Mbps snabb anslutning till Internet.

Memo
Så kallas e-posten i vissa datornät.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
Standard för e-post i Internet. Kan hantera olika teckenuppsättningar och bilagor med program, ljud och grafik. Rekommenderas som standard för e-post i SUNET.

Moderator
Redaktören för en modererad, d.v.s. övervakad newsgrupp eller datorpostlista. Allt som postas till den måste först godkännas av moderatorn.

Modem (modulation-demodulation)
Ett modem är en apparat som översätter mellan digitala och analoga signaler, så att man kan använda analoga medier för digital informationsöverföring. Normalt kopplas ett modem mellan den egna datorn och telefonjacket, så att man kan använda telenätet för digital kommunikation. De flesta modem som säljs idag har en överföringshastighet av 28 800 bps.

Modempool
ett antal modem som kopplar ihop datorer på telenätet med ett datornät. Internetleverantörer har ofta något hundratal modem som alla svarar på samma telefonnummer.

Mosaic
Den första grafiska webbläsaren.

MUD (Multi-User Domain, ursprungligen Multiple User Dungeon)
Elektroniska mötesplatser i Internet. Ursprungligen ett spel där deltagarna över nätet agerar i en simulerad värld.

MU*
Olika typer av elektroniska mötesplatser i Internet. Härstammar från MUD. * byts ut mot någon bokstavskombination som beskriver särarten hos den elektroniska mötesplatsen.

Multicast
Teknik som möjliggör spridning av exempelvis TV- och radioutsändningar via Internet. Jämför med unicast (till en mottagare) och broadcast (till alla).

Multimedia
Media med flera former av information samtidigt. Exempelvis ljud och skriven text i kombination.

Name-server
Se DNS.

NC (Network Computer)
En liten enkel dator som saknar skivminne. Tanken är att alla program som behövs skall hämtas från servrar på nätet när de behövs. På så sätt kan underhåll och konfiguration skötas centralt och billigt, och man får alltid senaste versionen av programmen.

Netiquette
Vett och etikett på Internet.

Netscape
Företaget som utvecklar den vanliga webbläsaren Netscape Navigator.

News
Det första världsomspännande, helt öppna systemet för datorkonferenser. Diskussionerna är uppdelade på tusentals olika intresseområden, s.k. News-grupper. Alla användare på en Internet-ansluten dator kan läsa andras artiklar i en News-grupp och skicka egna dit. Heter egentligen "USENET News" men kallas ibland bara "Usenet" eller "Network News".

NNTP (Network News Transfer Protocol)
Protokollet som svarar för distributionen av News-artiklar mellan Internets olika News-servrar.

Online
Den eller det som är online kommer man åt via en sladd (och lämpligen en därtill kopplad dator).

Operativsystem
En dators "ryggmärg" - det program som behövs för grundläggande funktioner som t.ex. hantering av filer, utskrifter, disketter och tillämpningsprogram.

PGP (Pretty Good Privacy)
En metod och en uppsättning program för kryptering av textmeddelanden som sänds på Internet. PGP är baserad på den omdebatterade krypteringsalgoritmen RSA, som är förbjuden att exportera från USA. PGP-programmen är trots detta spridda över hela Internet.

PICS (Platform for Internet Content Selection)
En standard för att ange typ av innehåll och gradering av innehåll i dokument på Internet. Antingen kan dokumenten själva innehålla sådan kategorisering, eller så kan t.ex. bibliotekarier bygga upp databaser med kategorisering av dokument. (Detta kallas för en rating service.) Tanken är att datorerna automatiskt ska kunna välja vilka dokument som håller tillräckligt god kvalitet och relevans.

Plug-in (tillägg)
Ett program som anropas av ett annat program (t.ex. en webbbläsare) för att tillföra nya funktioner.

PNG
Ett nytt bildfilsformat, anpassat för Internet. Uttalas "ping".

POP (Post Office Protocol)
Client/server-lösning för datorposthantering. Klientprogram på persondatorer hämtar användarens post från post-office-programmet på en serverdator. För att kunna hämta posten måste man ställa in rätt server-adress (Till exempel: POP3 server=mail.nada.kth.se) i sitt e-postprogram.

PPP (Point to Point Protocol)
Med modem och PPP-programvara kopplas din dator in på det uppringda IP-nätet, vilket ger dig en Internetförbindelse.

Protokoll
En uppsättning regler för ett datorprograms interaktion med andra program.

Proxy-server
Serverdator som är konfigurerad för att ta emot och filtrera kommandon från användares klientprogram och sedan förmedla dem vidare till andra datorer. Proxy-servrar används ofta för att passera kommandon genom s.k. brandmurar.

Public Domain
Se Freeware.

Quoted-Printable
Metod definierad i MIME för att under transporten av ett datorbrev tillfälligt representera ovanliga tecken med kombinationer av vanliga (amerikanska) tecken. Om de tre besvärliga svenska bokstäverna är kodade enligt Latin-1 så representeras de stora bokstäverna av teckentripplarna =C5 =C4 =D6 och de små av =E5 =E4 =F6, enligt Quoted-Printable.

RFC (Request for Comments)
Beteckning på dokument innehållande standard eller förslag till standard avseende TCP/IP. Bland annat definieras alla kommunikationsprotokoll på Internet i olika RFC-dokument.

Router
Kommunikationsutrustning ("växel") som tolkar adresser i inkommande datapaket och väljer den bästa vägen vidare i nätet.

RTFM (Read The Fucking Manual)
Kommentar man kan få efter att ha ställt en fråga i till exempel News där svaret står i dokumentationen.

Server
Program i ett datasystem som erbjuder tjänster till program i andra datorer.

SET (Secure Electronic Transactions)
Standard för elektronisk handel. Ännu används den av relativt få.

SGML (Standard Generalised Markup Language)
Etandard för att beskriva dokuments innehåll och layout. HTML följer SGML.

Shareware
Programvara som är fri att prova. Håller ofta låga priser och finns tillgänglig att hämta över Internet.

SLIP (Serial Line Internet Protocol)
Modemuppringd IP-förbindelse till Internet-ansluten dator. Föregångare till PPP.

Smiley
Teckengubbe (på tvären) som används för att indikera skämt eller ironi i e-post. De vanligaste är :-) ;-) och :-(

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
TCP/IPs protokoll för förmedling av datorpost. Den grundstandard för datorpost som används i SUNET och Internet.

Spam
Att posta ett meddelande (ofta reklam) till ett stort antal News-grupper och datorpostlistor. Belastar nätet hårt och betraktas (av "netiketten") som mycket fult, eftersom meddelandet oftast saknar relevans för alla de olika gruppernas och listornas ämnesområden.

SUNET (Swedish University Network)
De svenska universitetens och högskolornas gemensamma TCP/IP-nät.

Sändlista (mailing list)
En e-postadress som är kopplad till en lista med flera e-postadresser och därigenom generar ett massutskick varje gång någon sänder post till den.

TCP (Transmission Control Protocol)
Protokoll som delar upp strömmen av data i paket och garanterar felfri överföring.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
En samling av kommunikationsprotokoll som utgör den minsta gemensamma nämnaren för de datorer som kommunicerar i Internet.

Telnet
Protokoll i Internet för att hantera terminalemulering.

Terminalemulering
Att använda ett program för att efterlikna en dataterminals funktioner och göra att man kan använda en dator som en terminal mot en annan dator.

Tjänst
I Internet-sammanhang är en tjänst en service som tillhandahålles av en dator någonstans i nätet, vanligtvis genom att man anropar ett server-program på datorn i fråga. Olika typer av tjänster baserar sig på olika protokoll och kräver ofta olika klient-program för att kunna utnyttjas.

Teckenkod
Regler för hur olika tecken ska representeras i form av nollor och ettor i datorn.

Trumpet Winsock
Vanlig programvara som används i Windowsdatorer för att ansluta till TCP/IP-nät som till exempel Internet.

UNIX
Operativsystem vars kommunikationsprotokoll (TCP/IP) är basen för Internet. En dator behöver dock inte vara utrustad med UNIX för att använda TCP/IP och kunna utnyttja Internet.

URL (Uniform Resource Locator)
En standardiserad och unik adress för dokument i Internet. Byggs i huvudsak upp enligt schemat protokoll://dator.adress/katalog/fil.typ.

USENET
Se News.

UUCP (Unix-to-Unix Copy)
Protokoll som används vid överföring av filer för bl.a. datorpost och News.

Veronica
Redskap för att söka efter rubriktexter i Gopher.

Virtual Reality (VR)
Betyder ungefär "skenbar verklighet", men är benämningen på gränssnitt till datorprogram som ger användaren en upplevelse av att helt och hållet befinna sig i den miljö som datorprogrammet beskriver.

Virus
Program som kopierar sig själva och sprids mellan datorer via disketter eller datornät. Kan vara skadliga.

VRML (Virtual Reality Modeling Language)
Ett språk som används för att beskriva (skapa) objekt i VR-världar. Språket är under utveckling.

WAIS (Wide Area Information Server)
Databasprogram i Internet. Skriv in en mening eller några ord som du tror finns i det dokument du söker, och WAIS-servern letar igenom mängder av hela dokument. Resultatet visas som en rangordnad lista, där det dokument som datorn tycker passar bäst står först.

WAN (Wide Area Network)
Datornät med stor geografisk spridning, ofta förbindelse mellan olika lokala nät.

Webbläsare
Program som visar webbsidor på skärmen, och som låter dig använda hypertext-funktionerna i www. Webbläsaren känner av musklick på länkade områden av webbsidor och hämtar det länkade dokumentet åt användaren. Exempel på läsare är Mosaic, Netscape Navigator och Internet Explorer. På engelska heter det web browser.

World Wide Web (www, webben)
Hypertextbaserat system för länkning av dokument över Internet.

Webbplats (site, sajt)
En samling av logiskt sammanhängande och med hyperlänkar sammanbundna webbsidor. Skoldatanätets webbplats hittar du på http://www.skolverket.se/skolnet/. Webbplatsens adress är egentligen adressen till webbplatsens hemsida.

Webbsida (web page, hemsida)
Dokument som publiceras på webben. En webbsida kan innehålla ren text, bilder, programmeringsbara ytor, filmer och hyperlänkar. Webbsidor som används för att presentera någon eller någonting kallas för hemsidor.

WWW
se World Wide Web.

X11
X11 eller X windows är ett fönstersystem för UNIX-datorer som använder TCP/IP som överföringsprotokoll. Jämförbart med, men ganska olikt Microsoft Windows.

X.400
E-poststandard enligt OSI-modellen (Open Systems Interconnect). ISOs motsvarighet till SMTP.

X.500
Katalogsystem över e-postadresser enligt OSI-modellen.uppdaterad 970115