[ACC-Logo]

Ordlista

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[The same information in English]


*HDB*
* Har Det Bra, *
-P
"P"-konventionen. Man ställer en fråga genom att lägga till ett "-P" efteråt. Besvaras med T (ja) eller NIL (nej). Kommer från Lisp-världen. Exempel;
(MATP) "Ska du med och äta?" (HEMMAP) "Sitter du och kör hemifrån?"
/dev/null
länk ut till den stora voiden, används som sopnedkast
150-Ohmare
Liten långsmal kaka fylld med arrak och med yta av marsipan och choklad. Eftersom den har färgmarkeringenbrun-grön-brun, kallas den förstås efter det motstånd den liknar. Kakan kan med fördel värmas i mikrovågsugn. I det senare fallet kallas den mikrad 150-ohmare.
17
Metauttryck. Betecknar Det Minst Slumpmässigt Valda Talet. Används då man vill beteckna ett tal, vilket som helst. Dess ursprung är höljt i dunkel. Används med förkärlek av övningsassistenter. "Tag ett tal, låt oss säga 17, och..."
42
Det Slutgiltiga Svaret på frågan om Livet, Universum, och Allting. Förekommer ymnigt. Se till exempel boken Liftarens guide till galaxen, originaltitlel The Hitch-Hiker's Guide to the Galaxy), men även känd som THHGTTG av Douglas Adams). Detta är förstås också svaret på frågan "Vad är 6*9?", vilket inses lätt, om man råkar vara utrustad med 13 fingrar.
666
Vilddjurets tal (enligt Bibeln). Farliga saker, sägs ha förbindelse med Djävulen och andra demoniska väsen. Ett helt vanligt tal. Mycket vanligt, speciellt i datorsystem som har med kreditkort och betalningssystem att göra.
@
Engelska "at", på svenska vid eller på. Skiljer användarnamnet från domännamnet i emailadresser. Svenska datortermgruppen rekomenderar uttalet snabel-a.
Abend
kommer av förkortningen 'abnormal ending', onormalt avbrott. Uttrycket används normalt enbart på större datorer.
Abort
se avbryta.
Access
betyder tillgång till något.
Slanguttryck: " ... och då tar programmet och accessar disken... ", dvs hämtar eller lämnar data på disken.
Accesserver
En dator som medger att man utifrån kan koppla in sig till ett nätverk. Ofta är access-servern en dator i nätverket utrustad med modem. Samma sak kallas modemserver om trafiken huvudsakligen är riktad utifrån nätet.
Accesstid
anger hur lång tid en access tar, exempelvis hur fort datorn kan komma åt disken.
Accsessa
använda, bruka
ACK
Acknowledge
kvittens på att ett datapaket har mottagits.
ACS
Asynchronous Communications Server
en modemserver eller 'gateway' för asynkron kommunikation.
Adapter
är en apparat eller ett kretskort som anpassar något till något annat. Exempelvis en nätspänningsadapter som översätter 220 volt till 12 volt.
ADB
Administrativ DataBehandling eller Automatisk DataBehandling
Add-in-utrustning
är tilläggsutrustning som byggs in i datorn, exempelvis fler minneskort.
Add-on-utrustning
är tilläggsutrustning som kopplas till datorn externt, t.ex extra bildskärm eller skrivare.
Adm
Administratör
se Sysop
Adressering
Hur en dator hittar i minnet. Det säger ofta hur många bitar som kan samtidigt används för att komma åt information.
ADT
abstrakta datatyper
se datatyper
AFAIK
As Far As I Know
AFK
Away From Keyboard
Agent
är ett program som används av andra program. Nätverksprogram anlitar exempelvis ofta agenter för sitt jobb..
AI
Artificiell Intelligens
Konstgjord intelligens detta handlar inte om att få datorn att bli mänsklig, men däremot att klara av slutledning, inlärning och egenförbättring. Artificiell Intelligens, indelas ofta i expertsystem (Kunskapsbaserade system), 'fuzzy logic' (Intuitiv logic) och neurala nät.
AIX
Advanced Interactive eXecutive
IBM:s version av UNIX.
AKA
Also Known As
Alfanumerisk
ibland även alfamerisk, anger att både siffror och bokstäver kan förekomma.
Algoritm
betyder regel. Exempelvis finns det en algoritm som utifrån ett givet datum räknar ut vilken veckdag det är. Ordet är en latinisering av namnet på en arabisk matematiker Al-Kowarismi, som levde på 800-talet e.Kr. Även ordet algebra kommer från honom.
Alias
betyder alternativbeteckning, vanligt i programspråk.
Align
betyder justera i största allmänhet.
Allokera
betyder tilldela. Används även för att reservera någonting, till exempel ett bord på en restaurang Just detta kallas också ibland för att utföra AllocTable().
Animering
betyder rörliga bilder såsom film och video.
ANSI
American National Standards Institute
är det amerikanska standardiseringsorganet American National Standards Institute. Programspråket C++ finns exempelvis standardiserat som ANSI-C++.
Antonym
betyder motsatsord och är motsatsen till synonym.
Användare
1 [datalogiskt] en plattform för användande av ett system
2 [mänskligt] person bakom tangentbordet
3 [hacker-slang]Numera ofta sagt i nedsättande ton om en slutanvändare. Se även luser.
Användargränssnitt
'user interface', är ett modernt och ofta använt ord som talar om hur ett program beter sig mot användaren. Se även GUI
ANY-Tangenten
Annat namn på den stora av/på tangenten. Det är den man skall trycka på då maskinen säger "Press any key".
Append
betyder lägga till, eller lägga ihop.
Apple
är den amerikanske datortillverkare som gör Macintosh-"datorerna".
Appletalk
är Machintosh-"datorernas" traditionella nätverk.
Applikation
betyder tillämpning, och brukar vara en benämning på körbara program som fungerar efter en viss princip som den är en tillämpning av.
Arbetsstation
betyder vanligen en minidator för en person. En arbetsstation arbetar alltid under UNIX och är betydligt kraftfullare än en persondator. En persondator har en stor låda med liten skärm, medan en arbetsstation har en liten låda med en stor skärm.
ARCHIE
program för att leta reda på filer
Area
utrymmeslogisk enhet
Artificiell Intelligens
Se AI
ASAP
As Soon As Possible
ASCII
American Standard Code for Information Interchange
Den mest spridda datatekniska tabellen över hur bokstäver och andra tecken översätts till datakod.
ASIC
Application Specific Integrated Circuits
Tillämpningsspecifika kretsar, ofta enligt en enskild kunds önskemål.
Assembler
Ett programerings språk som är direkt översättbart till de ettor och nollor (maskinkod) som styr datorn.
Assign
betyder tilldela
Asterisk
är tecknet *
Asynkron dataöverföring
Är i motsats till synkron dataöverföring en teknik som överför informationen utan att synkroniserade klocksignaler behövs. Istället skickas start- och stoppbitar före och efter varje tecken.
ATME
According To My Experience.
Att coredumpa
1. [om burkar; vardagligt] att dumma sig
2. [om datoroperatörer] att kasta upp
Att dumpa core
att kasta upp
Att fint beklaga (någon annans) misstag, baserat på ren klumpighet, eller okunnighet. Exempel
"Attans otur att det inte finns ett systemprogram som sätter privilegiebiten."
Attans osis

Samma som Attans otur, fast när det drabbar någon annan. T.ex. när en administratör tar bort alla användare.
Attans otur

Attribut
betyder egenskap. Man talar om filattribut, vilket innebär olika filmärkningar för datum, tid, skrivskydd m m.
Automagiskt
Automatiskt, men så pass invecklat att jag inte har tid eller lust att förklara det just nu. Se även magi.
Avbrott
eller interrupt är en datateknisk term som betyder att en enhet tillfälligt avbryter en annan enhet för att tala om att något hänt.
Avbryta
standardiserad term för att avbryta ett program som man inte vill fullfölja. Jämför avsluta.
Avkoda
betyder att tolka en kod.
Avlusa
'debug' betyder felsöka.
Avsluta
standardiserad term för att fullfölja och sedan lämna ett program. Jämför avbryta.
Backbone
är en metod att sammanbinda lokala nätverk till ett större helt.
Background
betyder något som kör i bakgrunden. Ett program som körs i bakgrunden syns inte på bildskärmen, men kan framkallas för inspektion. Motsatsen, förgrund, heter foreground.
Backslash
är tecknet \
Backspace
är den knapp som raderar tecknet till vänster om markören.
Backup
1 [datalogiskt] säkerhetskopia
2 [socialt] stödet i nöden
3 [asocialt] han som håller i den du slår
Bakben
Skämtsamt för engeskans Backbone.
Bas
accsessable area med information
Baud
(uttalas båd och förkortas Bd) är ett mått på överföringshastighet. Det motsvarar ofta ungefär 1 bit/sekund eller bps. Baud är en analog elektronisk term, och bps är den digitala motsvarigheten.
Behörighet
definieras ofta för för olika typer av datoranvändare. En del är behöriga att ta del av informationen, men kan inte ändra den. Andra kan både läsa och skriva.
Bibel
Uttrycket tolkas olika beroende på i vilket sammanhang det används. Inom C-programering avses oftast K&R. Annars är bibeln en vanlig benämning på manualer av olika slag. Vanligen för programmering av olika operativsystem.
Bibliotek
eller directory kallas numera oftast katalog eller mapp på svenska. Eftersom en disk kan innehålla hundratals filer är det praktiskt att dela upp dem i överskådliga grupper av filer som hör ihop.
Bildelement
se pixel
Bildläsare
eller scanner är en apparat som tolkar en bild för datorn. Finns för texter, svart/vita bilder inkl gråskala, och även färgbilder.
Bildskärm
är den TV-liknande burk som en datoranvändare jobbar vid. Datorn visar resultat på bildskärmen. Bildskärmars storlek mäts i tum diagonalt, men en del leverantörer fuskar oerhört med detta.
Binär
En binär är ett kompilerat (körbart) program. Motsats till källkod, av engelskans "binary (program)".
Binärsökning
är en halveringssökning för att finna ett unikt förmål i en mängd. Först halverar man mängden, sedan söker man i ena halvan. Finns objektet där halverar man ytterligare, annars halverar man den andra halvan. Detta upprepas tills man hittat objektet.
Bit
är den minsta enheten för data. Den kan anta 0 eller 1. Är ursprungligen en akronym för BInary digiT.
Bitmap
eller BMP är tekniken att bygga upp bilder av adresserbara punkter på en bildskärm. Om värdet =0 är bildpunkten släckt, annars är den tänd.
BITNET
Because It's Time NETwork
Ett nätverk mellan ungefär 2500 stordatorer på universitet och högskolor i Nordamerika, Europa och Japan. Detta nätverk använder inte Internets TCP/IP-standard, men kan ändå utbyta elektroniska brev med Internet.
Bitröta
Vanligt att skylla på när utdata från en stor teknisk beräkning inte blev vad man väntade. Att slumpmässigt valda bitar i datan får för sig att ändra tillstånd. Se även programröta.
Bläddrare
Svenska för Browser.
BOFH
Bastard Operator From Hell
en mycket "elak" systemadministratör.
Boota
är ett slanguttryck för starta. Datorn bootar.
bps
bitar per sekund
betyder bitar per sekund och är ett mått på en dataöverföringshastighet. Mbps är en mijon bitar per sekund.
Browse
betyder skumma igenom något.
Browser
ett program som används för att surfa på WWW. De vanligaste är Netscape och Mosaic, som båda kan visa alla typer av information. Lynx är ett äldre program som inte kan visa bilder. HotJava är ett program som kan mycket mer och som beräknas komma under 1996, men redan finns på "allas läppar".
BRSS
Big Red Switch Syndrome
Brygga
Vanligt förekommande översättning av engelskans "bridge", en förbindelselänk på låg nivå i ett datornät.
BTW
By The Way
Bug
1 [datalogiskt] betyder fel i program- eller maskinvara. Själva ordet bug, som är engelska för insekt, har en intressant historia. En kvinna, Grace Murray Hopper, kallad 'Amazing Grace' letade 1945 efter ett datafel i en dåtida primitiv dator, byggd av elektronrör och reläer. Efter ett tag påträffades felet iform av en liten insekt i ett relä. Den avlägsnades med en pincett, felet infördes i loggboken, och insekten fästes intil med tejp som dokumentation.
2 [engelska] liten insekt
Bugga
1 [om datorer, eller datorprogram] vara felfyllt, ej fungera
2 [om människor] form av dans
Burk
Synonym för dator
Buss
är inget fordon utan en fast förbindelseled eller signalväg. För att slippa dra alla möjliga ledningar inne i en dator hänvisas all signalöverföring till standardiserade bussar. En 32-bitars buss består i princip av 32 paralella ledningar. Bussar brukar internt delas upp i adressbuss, databuss och styrbuss
Byte
(uttalas bajt) består av åtta bitar och används för att representera en bokstav, siffra eller annat tecken. Därför kan det svenska ordet tecken med fördel användas. 1 kb (uttalas kilobajt) = 1000 byte, 1 Kb (uttalas kåbajt) = 1024 byte.
Cabriolet
Att köra nercabbat eller att köra datorn som cabriolet är då man av överhettningsskäl eller för fixande av hårdvaran kör datorn utan skal. Används troligen bara för bordsdatorer.
Cache-minne
är ett snabbt närminne i datorn för olika ändamål. En disk-cache är således ett snabbt minne som rymmer en delkopia av disken.
Calvin and Hobs
[engelska] Kalle och Hobbe
Campus
Universitets området.
CapsLock
är den tangent som låser tangentbordet till stora bokstäver (versaler).
CC
1) Coca-Cola: Mycket beroende framkallande drog, från början använde tillverkaren kokain i drycken, men beroende på klagomål från diverse myndigheter och strejker i colombia övergick man så småningom till det billigare alternativet koffein... Jolt är bäst om man vill ha mycket koffein
2) cc - C compiler: Standard C kompilatorn på alla UNIX plattformar.
CD
Compact Disc
eller CD-ROM 'Compact Disc, Read Only Memory' är en digital optisk skiva för musik- eller datalagring. Den vanliga kapaciteten är 650 MB (Bruttoutrymmet är 742 MB), och storleken är 4.72 tum (12 cm).
CDR
(Kudder). Från Lisp-världen.
1. Att ta resten av något.
2. Vanligt utrop då någon vill byta samtalsämne.
Chata
Att "prata" med andra människor på nätet. Se även IRC.
Cluster
betyder klase. Används om hopkoplade datorer eller terminaler, eller om grupper av sektorer på en disk.
CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconduktor
'Complementary Metal Oxide Semiconduktor' är en strömsnål teknik som tillgrips i bl.a. batteridrivna datorer.
CMY
är ett färgsystem uppbyggt av blågrönt (Cyan), lila (Magenta) och gult (Yellow). CMY som bygger på subtraktiv färgblandning är ett mycket spritt alternativ till den additiva RGB (Röd-Grön-Blå). Den subtraktiva färgblandningen börjar med vitt och drar ifrån cyan magenta och gult tills önskat resultat uppnås.
CocaCola
helig dryck, se även CC
Cola
CocaCola
Cola Light
äckligt
Concatenate
betyder slå ihop eller konkatenera. Exempelvis slås strängarna "ABC" och "DEF" ihop till strängen "ABCDEF".
Coredump
1. [unix] När ett program kraschar så sparas dess minnesutrymme på disk. Detta så att man efteråt kan se vad som gick fel.
2. [operatör] uppkastning
3. [Teknikhuset] konstverk
CPU
Central procsesing unit
Den del av datorn som gör jobbet, se även Processor
CUSeeMe
See You See Me
Det går att förmedla videobilder via Internet. Med hjälp av programmet CUSeeMe kan man se dessa på sin egen dator. Det finns en rad videokameror fast uppmonterade ute i världen som spelar upp sina bilder direkt ut på Internet. Du kan titta in i vardagsrummet hos vissa människor, eller kolla om det finns kaffe i kaffebryggaren på ett universitet, eller på avstånd vara med om en konferens på andra sidan jordklotet. Men det blir mycket slött när man är uppkopplad via modem.
Cut n' Paste
se klipp o' klistra
Cut'n Paste-programmering

Då man inte orkar skriva all kod själv, utan klipper och klistrar ur andra såser för att göra ett nytt program.
Cyberspace
Den elektroniska rymden. Används ofta som synonym för Internet, men är betydligt vidare än så.
C|N>K
Coke/Coffee (piped) through Nose (redirected) on Keyboard
dant, dant, whaaaf
sekvens av två valfria tangenter följt av enter, kan också skrivas tap, tap, schtaaf
Dash
-, bindestreck, minustecken
DAT
Digital Audio Tape
En typ av band som sparar data digitalt och anvvänds bl.a. till backuper o.dyl.
Data
syftar oftast på de data som användaren själv skapar, såsom källkod eller dokumenttexter.
Databög
fult, mycket fult
Datagram
kallas de datablock som skickas över nätverk i TCP/IP-miljö.
Datakommunikation
betyder överföring av data mellan två enheter. överföringen sker alltid med någon standardiserad hopkoppling och med något vedertaget protokoll
Datakompression
är ett sätt att komprimera data så att de tar mindre plats. Visserligen får man då besväret att packa ner och packa upp data, men i vissa sammanhang är det befogat.
Datalogi
'Computer Science' är vetenskapen om datorer.
Datamedium
är vad data förvaras på. T.ex. hårddiskar, disketter och papper
Dataterminal
(dum terminal) vanligen bildskärm och tangentbord ansluten till en dator.
Datatyp
1 [datalogiskt] ett objekt och dess funktioner
2 [vardagligt] datoranvändare med datorintresse
Datavirus
är lömska programrutiner som både mångfaldigar sig själva och ställer till med olika former av skador. Datavirus lägger sig ofta dolt i befintliga programfiler.
Dator
är den svenska översättningen av 'computer'. I Norge/Danmark har man föredragit beteckningen datamat. En dator består typiskt av processor, primärminne, diskar och bildskärm
Datormiljö
1. den virtuella verkligheten på skärmen
2. den nära omkringliggande delen av världen kring datorn
Datornät
minst 2 datorer kopplade till varandra
Datoroperatör
användare av dator
DCC
Digital Compact Casette
'Digital Compact Casette' är en ny standard för ljudkassetter som även kan spela upp gamla kassetter. Jmfr DAT.
Deadlock
betyder dödläge och kan exempelvis uppstå när två program står och väntar på varandra.
Debugga
avlusa, felsökning med felavlägsnande. Se även Bug.
DEC
Digital Equipment Corporation
'Digital Equipment Corporation', ofta bara kallat Digital, är ett av världens största dataföretag.
Default
betyder standardvärde eller standardförslag.
Delimeter
är ett avgränsningstecken.
Demo
Ett program vars enda syfte är att i grafik, musik och programmering imponera så mycket som möjligt. Görs vanligen av en grupp under ett gemensamt namn. Viktigast är CODERN som sköter programmeringen. Kallas ibland också för INTRO.
DES
Data Encryption Standard
är en krypteringsstandard, 'Data Encryption Standard', utvecklad av IBM 1976 men numera världsspridd för kryptering av text.
Device
betyder anordning eller enhet, exempelvis bildskärm.
Directory
betyder katalog. Ibland används även orden mapp eller bibliotek
Dirr
Filibliotek. Kort version av engelskans "directory".
Disclaimer
brasklapp, ex "Jag lämnar inga garantier för att du med denna parlör kan vare sig förstå eller göra dig förstådd med en datavetare."
Disk
extern lagringsenhet, statiskt minne
Distansarbete
innebär att man kan jobba hemma, vanligen vid en dator eller terminal i hemmet.
Distribuerad
betyder att något är fördelat på nätverket.
Distribuerat
filsystem betyder att filerna i en logisk databas ligger fysiskt utspridda.
Diversitet
eller 'diversity' är en metod för att fördubbla/flerdubbla förbindelser och stationer av olika slag så att punktfel inte stoppar trafiken över nätverket.
DMA
Direct Memory Access
Betyder att olika enheter inne i datorn har tillgång till arbetsminnet utan att gå omvägen över processorn.
DNS
Domain Name Service
en server som byter ut de "läsbara" domän-namnen, t. ex. www.accum.se till den "egentliga" adressen som består av fyra siffergrupper åtskilda av punkter, i vårt exempel: 130.239.18.140
Dok

Kortform för dokumentation.
Domain
betyder område eller domän. Domänadressering används i globala nätverk. Ex: peppar.cs.umu.se är adressen till datorn peppar, vid institutionen för datavetenskap (cs), vid Umeå Universitet (umu) i Sverige (se)
Down
[engelska] nere
dpi
Dots per inch
Anger upplösningen (antal prickar per tum) på exempelvis en laserskrivare.
Dra en session
tillbringa lite tid vid något
Drag and Drop
är en metodik för att flytta ett objekt över bildskärmen med musen. Först markeras objektet på något sätt, sedan trycker man ner musknappen, drar objektet till önskad plats och släpper musknappen.
Drive
1. [datlogiskt] diskdrive, extern lagringsenhet, statiskt minne
2. [vardagligt] insats, ex "Nu gör vi en drive för att alla ska följa med och luncha..."
DSG
De Stora Grabbarna
DTP
'Desk Top Publishing', avser layout program för t.ex. tidningar och trycksaker
Dum terminal
är en bildskärm utan persondatorförmåga. Om fönster skall ritas upp på bildskärmen, eller annat banalt arbete utföras, måste centraldatorn sköta jobbet.
Dummy
betyder nonsensvärde eller artificiellt värde. Användbara vid testkörningar.
Dumpa

1. program dyker
2. Gå på dass och göra sina behov.
Dungeoncrawl
att utforska vindlande miljöer, ex "Jag måste till lassa, ska vi köra ett dungeoncrawl genom kulvertarna?"
Duplex
betyder åt båda hållen samtidigt.
DVBF
Det Var Bättre Förr
Dynamisk
används om litet av varje men är ofta en egenskap vars värde fastställs först vid körningen.
Programmet eller maskinen stannar.
Död
Om utrustning, ej fungerande.
EAN-kod
European Article Numbering
är vanlig streckkod.
Editering
är ett ord som används ofta, men det heter faktiskt redigering på svenska.
Editor
är ett verktyg för att redigera ren text, t.ex. källkod och script. Till skildnad från ordbehandlare lägger editorer inte in specialkoder för marginaler och annat skräp i filerna.
EISA
'Extended Industry Standard Architecture' är en standard för PC-hårdvara, särskillt vad gäller kortkontakter och utbyggnadskort.
Elektronisk Post
eller E-post 'E-mail', används för meddelandehantering i nätverk. Fördelarna är framför allt att postgången är lika snabb som telefonen, men inte beroende av att mottagaren är inne.
EMACS
Escape-Meta-Alt-Control-Shift
Kraftfull men krävande editor, enligt en del personer förkortningar för 'Escape-Meta-Alt-Control-Shift' eller 'Eight(een) Megs And Continuously Swapping'
Email
[engelska] electronical mail, elektroniskt brev, mycket praktiskt om man läser minst några gånger per månad...
EMRM
Enligt Min Ringa Mening
Enhet
avgränsad grej
Environment
betyder omgivning, miljö
EOF
End Of File
Error
fel, kommer ofta av en bug
Error 220

1. Fel som uppstår då man kopplar in elverket på datorbuss. Brukar ge upphov till en del intressanta ljusfenomen.
2. Utrustningen fungerar inte, eftersom sladden är urdragen.
Ethernet
är en mycket vanlig standard för dataöverföring i nätverk. Ethernet går ofta på koaxialkabel och kräver en liten burk (transceiver) för varje anslutning. När en enhet vill skicka iväg datapaket längs ledningen kontrollerar den först att inte trafik redan pågår, i så fall väntar den en liten stund.
Ett godtyckligt (stort) tal. "Det finns n buggar i det där BASIC-programmet!" "För n
te och sista gången..."
Exekvera
'execute', betyder utföra. Att datorn exekverar ett program innebär alltså att den kör ett program.
Exit
betyder avsluta/lämna och är ett vanligt kommando för att göra just det med diverse program.
Expertsystem
är ett datorsystem som lärt sig en uppsättning regler, exempelvis för att diagnosticera sjukdomar. Expertsystem kan vara deduktiva (reglerna bestäms i förväg), induktiva (Beslutsreglerna växer fram under resans gång, men grundas på programmerarens värderingar) eller adduktiva (en kombination).
Extern
separat, utomliggande, ex "Har du extern båtmotor?"
F.U.D-missil
innebär annonsering av en produkt långt innan den är färdig, om den alls kommer att dyka upp. Syftet är att skada konkurrenternas försäljning, och allmänt sprida 'Fear, Uncertainty & Doubt). Datorbranchen vimmlar av sådana här F.U.D-missiler, ibland kallat 'Vaporware'.
FAQ
Frequently Asked Questions
En lista med de vanligaste frågorna innom ett område samt svar på dessa frågor.
Fas
(Hos människor) Förhållandet mellan det vanliga 24-timmarsdygnet och vakencykeln. 24-timmarsdygnet kallas vanligen 'fysiskt' och vakencykeln 'logiskt' dygn.
FAT
File Allocation Table
MS-DOS basarade maskiners filsystem.
FDDI
Fiber Distributed Data Interface
En grupp standarder för användning av fiberoptik i lokala nätverk, se även LAN.
Fidonet
Ett parallellnät till Internet. Bygger på frivilliga insatser av dem som förmedlar brev och filer.
Fil
eller 'file' är ett viktigt begrepp inom datatekniken. Allting i en dator, vare sig det är program, bilder, register eller andra data måste på något sätt lagras i datorn. En fil är en följd av lagrade data.
Filarea
area för filer
Filsystem
Hur dator hittar filer på en disketten.
Filter
är som namnet antuder en sil av något slag. Ett exempel är program eller macron som utför en filterfunktion, exempelvis tar bort alla kommentarer ur källkoden.
Finder
är namnet på programmet som sköter om skrivbordet på Macintosh och tillåter dig att flytta och kopiera filer.
Fiskmås

Namn på tecknet { eller } (vänster respektive höger fiskmås). Även kallade måsvingar.
Flagga
är ett värde som beskriver ett tillstånd, som antingen sant eller falskt. T.ex. Filen är sparad eller inte sparad.
Flame
1 [email] elakt elekektroniskt svar
2 [engelska] flamma
Flippa
1. [bit] etta till nolla eller nolla till etta
2. [pixel] färgbyte på pixel
3. [mynt] vända på slantarna
4. Fixa och dona lite med något.
Flyger
fungerar felfritt och är snabb
FOAD
Fuck Off And Die
FOAF
Friend of A Friend
Font
betyder teckensnitt för bokstäver. Dessa finns inte bara i en mängd olika stilar och utseenden utan även i en mängd olika storlekar.
Fontserver
är en server, oftast i UNIX-sammanhang, för att ha alla fonter på ett ställe.
Foo
Den kanoniska metasyntaktiska variabeln. Används också till slaskvariabel, temporärfiler, och allt annat.
Andra liknande uttryck är BAR, BAZ, ZOO, FOOBAR, KAKA, ALLAN, HATMAX och HASMAX.
"ALLAN TAR KAKAN", vanlig nonsensmening från ELVIRA-miljön.
"Antag att vi har två rutiner, låt oss kalla dem FOO och BAR. Om nu FOO anropar BAR..."
Kommer troligen från amerikanska akronymen FUBAR, (Fucked Up Beyond All Recognition, från andra världskriget) och Robert Crumb's undergroundserie "FOO" från 1958. En annan kandidat som då skulle vara före Crumb är Bill Hollmans serie "Smokey Stover" på 40-talet som också gett upphov till uttrycken "26-nix-nix" och "Notary Sojac". "He used to put the word foo onto all improbable places in his panels for 'Smokey Stover'," skriver Harry Warner jr i All Our Yesterdays (sid 44).
Ordet "Foo" har länge varit i bruk inom Science Fiction-fandom, och upptogs en gång i en skämtreligion som kallades FooFooism. (Warners bok är en historik över amerikansk sf-fandom. Utgavs av Advent; Publisher, Chicago 1969.)
Släktingar till FUBAR är också t.ex. SNAFU (Situation Normal - All Fucked Up) och TARFU (Things Are Really Fucked Up), FUBB (Fucked Up Beyond Belief), FUMTTU (Fucked Up More Than Usual), JANFU (Joint Army-Navy Fuck Up), SAPFU (Surpassing All Previous Fuck Ups) och SUSFU (Situation Unchanged; Still Fucked Up). Uttrycket BAZ sägs komma från den tecknade serien Pogo av Walt Kelly vilkas starkaste uttryck var "baz faz".
Foobar
är en besk kommentar välkänd för programmerare som skall in och ändra i ett befintligt dataprogram. Stavades ursprungligen fubar och betyder 'Fucked Up Beyond All Recognition'.
Formatera
1. [om kod] skriva konsekvent och strukturerat
2. [om diskar] betyder tilldela format. Man kan formatera disketter, detta innebär att man skriver in styrsignaler på dem så att de kan användas för lagring av filer.
Fragmentering
är när en fil ligger uppdelad i smådelar på flera ställen på en disk. Detta sker eftersom datorn försöker utnyttja ledigt utrymme på disken och normalt stör detta inte användaren, men i extremfall blir filåtkomsten långsam. Därför finns särskillda defragmenteringsprogram som samlar ihop fragmenten till hela filer.
Freeware
betyder gratis programvara.
FTP
'File Transfer Protocol' är protokollet för filöverföring under TCP/IP.
ftpa
hämta hem filer från hela världen gratis
Fubar
se Foobar
Fult

Används om ett program som gör något på ett (inte nödvändigtvis intelligent men) oväntat eller kraftfullt sätt. Kallas även att SMARTKODA, motsats till att RAKKODA som tar hand om saker på enklast sett med hjälp av ren, rå datorkraft.
Funktion
1 [datalogiskt] logiskt avgränsad kommandosekvens
2 [generellt] användning
Fuzzy logic
är sådan logik i ett AI-system som syftar till att snappa upp sådan kunskap som finns halvmedvetet eller intuitivt hos mänskliga operatörer. På svenska kallas den oskarp eller diffus logik, men induktiv eller intuitiv logik vore bättre. Se även AI
FWIW
For what it's worth
FYBITS
Fuck You, Buddy, I'm The SysOp
FYI
For Your Information
FYT
Fuck You Too
G
Giga; t ex Gkr - 1000000000 kr, Gb - 1.073741e+09 bytes
Gadget
1 [engelska] Sak
2 [datorlogist] Liten knapp man kan trycka på.
Game Over
1 [datalogiskt] vanligt meddelande efter spelsession för vanliga dödliga
2 [socialt] Allt åt helvete...
Garbage collection
betyder ungefär sopa upp efter sig. T.ex. om ledigt minne skall rensas eller frigöras.
Gateway
är en grind mellan två olika typer av nätverk, eller gemensam port mot annan typ av (större) dator. Om två liknande lokala nätverk kopplas ihop brukar man istället använda termen brygga.
GB
Gigabyte
1024 MB.
GBK (error)
Garbage Behind Keyboard (error)
GIF
Graphic Interchange Format
Ett vanligt filformat för bilder. Detta format är patenterat i USA om kan i vissa fall behöva betala Licenspengar för att användas.
Giftransa
göra bakgrunden transparent, ex kopiera en stencil på overhead
GIGO
är en slangterm för 'Garbage In Garbage Out' och poängterar nyttan av att kontrollera sina indata.
Global
största möjliga scope
GNU
Ett project som går ut på att bygga ett fritt mjukvarusystem. Målet är att det skall vara helt fritt och att alla program skall fungera som Unix-motsvarigheten med fler finnesser. GNU står för "GNU is Not Unix".
GOPHER
WWW:s föregångare som fortfarande är i bruk. Letar efter information på ett menybaserat sätt.
Goto
[basic] kommando för att "hoppa" i program, se loop
Grafiska gränssnitt
se GUI
Grafiskt
i bilder
GREP
'Global Regular Expression Print' är ett UNIX-kommando som är så använt att det förtjänar att nämnas här. Grep söker igenom angivna filer efter önskat ord eller uttryck.
Gränssnitt
eller 'interface' är hur något beter sig mot omvärlden. Det finns elektriska gränssnitt mot elektriska apparater, det finns datatekniska gränssnitt i nätverk och det finns grafiska gränssnitt mellan en bildskärm och människan som tittar på den. Man säger också ofta att programs synliga beteende mot användaren kallas användargränssnitt.
GUI
betyder 'Graphical User Interface' och uttalas ofta "goaj", dvs grafiska användargränssnitt. Ett typiskt exempel är att försöka få skärmen att efterlikana ett skrivbord.
Guru
används skämtsamt om en verklig expert. Ordet är sanskrit och betecknar en egentligen en hinduisk vishetslärare.
Hack
ett ofta datoranknutet arbete
Hacka
1. knappa in något
2. programmera något
3. använda något
Hacker
1 [orginal] Mycket duktigt programerare
2 [nyare] mycket datakunnig person som sysslar med att ta sig in i främmande datorsystem och utnyttja dessa för sina egna syften. En annan beteckning på dessa hackers för att skilja dem från orginalbetydelsen är cracker.
Hackerwasser
Coca Cola.
Handskakning
'handshake' är när två datorer skickar signaler till varandra som ett led i uppkopplingen av en förbindelse.
Hang up
är den engelska termen för att lägga på luren. Ses ofta i kommunikationsprogram.
Hans load var hög
han var långsam idag
Hardware
[engelska] hårdvara
Hashsökning
har inte med knark att göra utan är en sökmetod i register. Ur postens nyckel beräknas en kod, ett 'hash'-värde som sytemet använder som adress till den sökta posten i registret.
hd
1. harddisk - hårddisk
2. high density - hög täthet (om disketter)
3. Harley Davidson - känd analog maskin
HDD
betyder 'Hard Disk Drive' och är en hårddiskenhet. Kallas ibland för disklåda.
HDX
Halv Duplex
se Duplex.
Heart beat
är en testsignal i ethernet som regelbundet kollar nätverkets funktion. Kallas även SQE
Hemsida
dels din egen startsida där din bläddrare alltid startar, och dels informationssidor som individer eller företag lagt upp på Internet för att presentera sig själva eller sina varor.
HG
Herrgår'n
Student ställe in Linkeboda. (Speciellt i LysKOM)
Hjärndöd

Ett uttryck som används i negativ betydelse, mestadels om program. "Det här programmet har ett hjärndött I/O-paket!" Används inte om personer.
Homepage
Se Hemsida
Host
betyder värd, 'Host Computer' blir då värddator.
Hot key
betyder snabbvalstangent.
HTML
Hyper Text Markup Language
'Programmeringsspråk' för att skriva websidor.
HTTP
HyperText Transfer Protocol
den standard för överföring som gäller inom WWW.
Hub
betyder nav eller koncentrator som ofta ingår i de allmänt förekommande stjärnformade nätverken. Som slang förekommer pluralformen hubbar. Med aktiva hubbar avses sådana som förstärker signalerna.
Huffman-kod
se Datakompression.
Hänga sig
låsa sig
Hårddisk
är det viktigaste sekundärminnet i de flesta datorer.Disketter kan vara bra för distribution, men för permaninet lagring och körning är en hårddisk oundgänglig. Dessutom är en hårddisk minst 10-15 gånger snabbare än en diskett.
Hårdvara
betyder maskinvara, alltså burkar, kretskort, ledningar mm.
Hårig

Onödigt invecklad, obegriplig. "Kommandona till CHANGE är otroligt håriga!"
Högnivåspråk
är programmeringsspråk som närmar sig människans sätt att tänka och uttrycka sig.
I]
Inl{gg }t mig (inlägg åt mig -- möte i LysKOM)
IATBSJFO
I Am The Best So Just Fuck Off
IBM
International Business Machines
'International Business Machines' är världens i särklass största dataföretag.
IDE
1 kan betyda 'Integrated Desktop Environment', dvs integrerad arbetsyta eller elektroniskt skrivbord.
2 kan också betyda 'Integrated Drive Electronics' och syftar på hårddiskar i PC-datorer som kan ha drivelektroniken instoppad i diskens hölje.
Idle
betyder overksam. En dator ligger ofta i en 'idle loop' när den inte gör något.
IIRC
If I Remember Correctly
IMHO
In My Humble/Honest Opinion
IMNSHO
In My Not So Humble/Honest Opinion
IMO
In My Opinion
Implementera
betyder ungefär införa, realisera.
Indentation
betyder indrag i text. Ofta vill man inte skriva ända ut i vänstermarginalen, utan man önskar ett automatiskt indrag med kanske 5 blanksteg.
Indentera
skriva formaterad kod
Indexerad fil
betyder oftast ett register som kan skrivas ut i sorterad ordning.
Infoga
betyder att skjuta in text i befintlig text. Alternativet är att skriva över befintlig text. Heter på engelska 'insert' respektive 'replace'.
Inkompatibel
icke kompatibel
Inline-kod
är en egenskap hos programspråk som medger at programrader från ett annat programspråk kan stoppas in.
Inloggning
betyder att en användare identifierar sig och avger eventuella lösenord för att kunna börja köra. Man säger att använadren loggar in för en session.
Input
betyder invärde, indata eller inmatning.
Integer
betyder heltal.
Integritet
betyder riktighet, korrekthet.
Interaktion
handling mellan medier
Interaktiv
betyder i dialogform, att kommunikation sker i båda riktningarna exempelvis med frågor och svar.
Interface
betyder gränssnitt. Interface kan också avse den adapter som förbinder två olika enheter.
Internet
är det globala nät av TCP/IP-nätverk som idag omfattar hela världen. Internet omfattar bland mycket annat kompletta konferenssystem och system för elektronisk post.
Interpretator
program som interpreterar, ofta inbyggt i datorn
Interpretera
översätta kommandon direkt till maskinkod
Interrupt
betyder avbrott och är den vanligaste anropstekniken i datorns inre. En rutin med högre prioritet avbryter alltid en med lägre. Avbrott och prioriteter programmeras bara i lågnivåspråk. Avbrott är alltså inget feltillstånd.
IP
Internet Protocoll
betyder 'Internet Protocoll' och finns exempelvis i sammansättnigen TCP/IP
IP-adress
En dators adress på Internet. Skrivs ofta i fyra siffergrupper åtskilda av en punkt.
IPX
Internetwork Packet eXchange
Dataformatet i Novells nätverk NetWare
IRC
Internet Relay Chat
här kan man "prata" i realtid med andra användare på Internet. Prata betyder här att tala med varandra via korta skrivna meddelanden.
ISA
Industry Standard Architecture
Den så kallade AT-bussen, den uppbyggnadesteknik som kom med IBM's AT datorer.
ISDN
Integrated Services Digital Network
Ett globalt digitalt flertjänstnät som klarar av samtidig telefon, data och videotrafik.
ISP
Internet Service Provider
Företag som har som affärside att förse sina kunder med internetuppkoppling.
IT
Informations Teknologi
Iteration
betyder upprepning.
Jolt
Varumärke. Koffeinrik hackercola Viktigt. Riktiga Hackers får programmerarpris av JOLT.
Joystick
1. styrdon vid sidan av tangentbordet
2. maskulint attribut avsett att kombineras med mus
Jumper
är en bygling på ett kretskort.
k
kilo; t ex kkr - 1000 kr, kb - 1024 bytes
K&R
Bok. Kerninghan, Brian W. & Ritchie, Dennis M. The C Programming Language.
Kalle och Hobbe
rara hjältar för nostalgiska datavetare
Kallstart
betyder omstart med strömtillslag.
Kaskadkoppling
betyder att likartade enheter av något slag kopplas i serie efter varandra.
KB
betyder 1024 tecken eller bytes. (K uttalas K)
KBD
keyboard
betyder keyboard, tangentbord.
kbps
betyder 1024 bitar per sekund i överföringshastighet. Se bps.
Kbyte
se KB
Kernel
betyder kärna och är den innersta delen av ett operativsystem.
KFIM
Klubb(en) För Inbördes Beundran
Klipp och klistra
eller 'cut & paste' är en vanlig arbetsmetod i många program. Man kliper ut områden från ett program och klistrar in i ett annat.
Klägg
1. okvädningsord
2. räksallad
3. något rörigt
Koaxialkabel
är en kabel för data eller videoöverföring. Flertalet TV-antennsladdar består idag av koaxialkabel.
Kod
betyder att någonting har översatts enligt vissa givna regler.
Koda
betyder översätta till kod. Kodare (Slavkodare) är en vanlig enkel programmerare.
Kodad
1. redan skriven kommandosekvens
2. krypterad
Kommando
är ett direktiv som man ger till en dator.
Kommunikation
betyder överföring.
Kompatibel
betyder likvärdig eller utbytbar.
Kompilator
program som kompilerar kod
Kompilera
betyder översätta från programspråk till maskinkodsinstruktioner datorn kan följa.
Komprimera
betyder pressa ihop något så att det tar mindre plats. Se datakompression.
Konto
1 [datalogist] Dators sätt att tjänna i igen en person.
2 [ekonomiskt] del av bank där man lagrar pengar.
Korskompilator
eller 'Cross-compiler' är en kompilator som producerar maskinkod för en annan processor än den som sitter i datorn.
Kragg
Kraftaggregat, eller som de mondäna brukar säga, nätdel.
Krasch
större systemstörande fel
KSR
Kärlek, Sex (och) Relationer
Källkod
är den programkod som programmeraren eller vissa typer av kodgeneratorer framställer.
Kärra
Se burk.
eller 'queue' är det vanliga ordet kö. En mängd utskrifter kan vänta i en skrivkö etc.
Kör
eller exekvera (Se detta ord) betyder att datorn anvisas ett program som skall köras.
Ladda
Överföra information från statiskt till dynamiskt minne, t.ex. när man läser in något från en disk till minnet.
LAN
Local Area Network
Ett lokalt nätverk.
LART
Luser Attitude Readjustment Tool.
LCD
Liquid Crystal Display
Platta skärmar som bygger på flytande kristaller.
LI
Love Interest
LIFO
betyder 'Last In First Out' dvs en stack.
Linux
är en enkel UNIX som ursprungligen togs fram av en finsk programmerare vid namn Linus Torvalds. Se avsnittet om Linux för mer information.
LJBF
Let's Just Be Friends
Load
belastning
Lokal
1 [datalogiskt] begränsat scope
2 [analogt] area för burkar
3 [socialt] area med utskänkningsrättigheter
Lokalen
ACCs datorlabb i Samhällsvetearhuset, S109.
LOL
Laughing Out Loud
Loop
del av program som går i en slinga, se goto
LYNX
WWW-browser eller bläddrare, som inte visar bilder.
Läcka

Egenskap hos ett program som allokerar resurser (till exempel minne) men inte återlämnar dem efter användning. Detta leder till att resursen så småningom tar slut, varvid programmet kraschar.
Länkad lista
En variant av datatypen lista där varje element förutom ett värde också innehåller positionen för nästa element.
Lågnivåspråk
är programspråk som står maskinen nära, t.ex. assembler. Dessa språk i stort sätt bara ett lite mer läsbart sätt att skriva de ettor och nollor som styr datorn.
Lönndörr
eller 'trap door' läggs ibland in i program av programkonstruktören så att denne kan ta sig in i programmet utan normala säkerhetskontroller.
M
Mega; t ex Mkr - 1000000 kr, Mb - 1048576 bytes
Mac
är den dagliga benämningen på Macintosh persondatorer som apple började lansera 1984.
Magiskt

Något obegripligt eller med en förklaring som tar en timme.
Mail
kort för email
Manual
betyder handbok
Manuell
är motsatsen till automatisk, användaren måste ingripa på olika sätt.
Maska
av betyder att skapa en önskad delmängd med hjälp av en mall.
Maskin
burk, dator
Maskinkod
de rena instruktioner som styr datorn
MB
betyder 'Mega Bytes' 1048576 tecken
Meta

Ursprungligen ett tecken med 8e biten satt Används ofta (i likhet med CTRL-tecken) som kommando till olika program, se HACKMATIC. Kan ofta emuleras med ett tryck på ESC-knappen.
MIME
Multipurpose Internet Mail Extension
är en standard för text som gör att man kan skicka och läsa meddelanden mellan olika datorsystem via Internet, t. ex. från en Mac till en PC eller en Sunstation. Ordnar bland annat så att de svenska tecknen fungerar.
Mips
är ett prestandamått för processorer och betyder miljoner instruktioner per sekund.
Mjukvara
eller 'software' är programvara i största allmänhet.
Modem
MOdulatoer-DEModulator
Anordning som kopplar ihop två datoren via telefonnätet.
Modema
komunicera med datorer över telefonnätet
Monitor
skärm
MOTAS
Member Of The Appropriate Sex
MOTOS
Member Of The Other Sex
MOTSS
Member Of The Same Sex
MTBF
Mean Time Between Failures
Medeltiden mellan fel i systemet och är en mätare på hur stablit ett system är
MTFBWY
May The Force Be With You
Mud
1 [Engeska] Enligt en engelsk ordbok "Mud is usually a substance consisting of soil fines and water, mixed to the extent the material is somewhat fluid, but not liquid. Either that or a really good, thick stout, best drank by the gallon."
2 [Am. slang] Ibland amerikansk datavetarslang för kaffe.
3 [Spel] Ursprungligen var MUD en förkortning av Multi User Dungeon, men på senare tid har begreppet utvidgats och D kan numera också betyda Domain eller Dimension. MUD är interaktiva fleranvändar-rollspel som spelas över internet. Det finns många olika slags MUD's, man skiljer bl.a. på LP, diku, Aber, merc, MUSH eller Moo men det finns lite fler varianter i omlopp. Dessa spel kan innebära en stor risk för studierna.
Mudda
spela interaktiva rollspel för flera spelare, se även MUD
Multitaska
göra minst två saker samtidigt
Mus
1. är det lilla pekdon som blivit vanligt på persondatorer och som används för att flytta en lite pil (musmarkör) över bildskärmen. Ett annat ord för detta är pekdon.
2. feminint atribut avsett att kombinera med joystick
3. liten gnagare
Måne
En himlakropp som har stor betydelse för hackers.
Månens fas
En slumpmässig parameter, som man inte kan utpeka. Exempel; "Detta fel uppstår bara udda torsdagar vid fullmåne". "Om det där fungerar, beror det på att man har FOO-switchen satt, de senaste tio kommandona och på månens fas."
Måsvinge
Detsamma som fiskmås.
Mönstermatchning
söka ett givet mönster i en mängd, ex "Men om vi mönstermatchar handstilarna på de hopblandade lapparna?"
N

Natthack
hack som tagit natten i anspråk
Nere
icke fullt funktionsduglig, för högt belastad, ex "Min cykel är nere, punka på alla däcken..."
Netiquette
En inofficiell samling regler för gott uppförande på Internet. En kort introduktion för vad som gäller på det svenska universitetsnätet (Sunet) finns på http://basun.sunet.se/html-docs/extregler.html. Internets tio budord finns på http://rs6000.adm.fau.edu/ rinaldi/net/ten.html. Fler regler hittar man på http://rs6000.adm.fau.edu/rinaldi/netiquette.html.
News
Internets (nyhets)konferenser. Består egentligen av elektroniska brev som man inte skickar till en enda person utan till en hel grupp. Det finns för närvarande drygt 10.000 sådana grupper och det första prefixet i namnet anger på ett ungefär vad de handlar om. I comp-grupperna handlar breven om datorer, i rec-grupperna om rekreation/nöjen, soc-grupperna om samhällsfrågor och så vidare.
NFS
Network File System
En metod från SUN som medger samma filhantering i olika datormiljöer.
NGNE
När Gifter Ni Er?
Nibble
är ett fyra bitar långt datafält som kan rymma en siffra. En byte rymmer således två nibbles.
NIL

(Från Lisp-världen) Nej, inte, tomt, ingenting, falskt. Motsats; T. Vanligt svar på frågor enligt "P"-konventionen. "Jag fattar NIL av den här håriga manulen!"
Nod
betyder oftast knytpunkt i ett nätverk, exempelvis för anslutning av en dator.
Nollmodem
är oftast bara en kabel mellan två datorer.
Nuke
kärnvapen
Nukea
1. ge någon vad han tål
2. värma något i micron, t ex en hamster
NUL
eller nul är ett tomt tecken.
Nätsurfa
använda någon internetstödd applikation
Objekt
en sak med definition
Objektkod
är en bit källkod som blivit kompilerad till maskinspråk, men ännu inte länkats ihop till ett färdigt program
OCR
Optical Character Recognition
Optisk igenkänning av tecken. D.v.s. ett system som omvandlar skriven text till text i en dator.
Odd
betyder udda, så 'odd parity' betyder udda paritet.
OOPS
1. När en system administratör förstör för en användare.
2. När en Linux maskin dör.
Ordbehandlare
eller 'word processor' är program för att skriva dokument.
Output
betyder utmatning från datorn. Jfr Input.
Overflow
översvämmning, oftast av information, ex "Tre overhead på två minuter! Tala om overflow error!"
Override
ignorera upp till viss gräns, ex "Jo vi vet att hon tycker annorlunda, men vi overridear henne bara..."
Packa
komprimera
Packad
1. komprimerad
2. alkoholpåverkad
Papperskorg
förekommer ibland i grafiska miljöer såsom mac. Det är en symbol för en avfallskorg där man kan slänga bort filer som inte längre behövs.
Partion
uppdelning
Partionera
uppdela, t ex "Jonas partionerade tårtan"
Password
betyder lösenord.
Path
sökväg
Patternmatching
[engelska] mönstermatchning
Pekare
logisk länk till något
Pepsi
1 Skällsord, om något dåligt eller äckligt.
2 Söt blaskig dryck som försöker påminna om Cola
PGP
Pretty Good Privacy
ett sätt att kryptera sina brev så att bara den man vill kan tyda informationen i breven.
Ping
är en TCP/IP term för den procedure som kollar om en arbetsstation är vaken.
Ping någon
[från unix] kolla om någon är vaken, ex "Ping Ingela... Hallåå, HALLÅÅÅ!!!"
Pipe
[unix] abstrakt kanal för information mellan applikationer, ex "Jag pipeade pengarna direkt till Martin, så att skulden clerades"
Pipelining
är en metod i processorer som innebär att bearbetningshastigheten ökar genom att nästa instruktion hålls i beredskap.
Pixel
enskilt bildelement
POM
Phase Of Moon (POM-beroende)
Pong
Svar på frågan ping (Är du där? - Jag är här.).
Postscript
är ett modernt språk för att beskriva sidor för skrivaren.
PPP
Point To Point Protocol
Ett nytt protokoll för uppringd Internetanslutning. Håller på att ersätta SLIP.
Procedure
variant på funktion
Process
enskilt program under gång
Program
logisk enhet av kontrollkoder för användande av dator
Programmera
betyder att tillverka och testa ett datorprogram.
Programröta
Hypotetisk sjukdom som drabbar program som sällan eller aldrig används, och därför blir inkompatibla med nyare versioner av systemprogramvara. Kallas även "bitsönderfall", (bit decay). Se även bitröta .
Protocol
[engelska] protokoll
Protokoll
standard för överföringar
Pseudokod
blandning av svenska och programspråk till ett semispråk
Pyttemjuk
Svensk benämning på Microsoft.
Pölen

Atlanten, främst i Internetsammanhang "ftp'a en gig över pölen"
Quit
betyder avsluta. Se exit
quota
1 tilldelning och användning av konto
2 citera en annan person.
Raketa
Namnet på en x-terminal som används av ACC. Dessa finns uplacerade lite här och där på Campus.
RAM
Random Access Memory
Den typ av halvledare som utgör datorns primärminne.
Random
Slumpmässig.
Reality hack
lämna burken och göra något annat, t ex laga mat
Redirect
[unix] <, >, dirigering av output/input, ex "Den uppgiften redirectade jag till Mange"
Rekursiv
något som anropar sig själv, ex se rekursiv
Repeater
betyder repeterare, ofta kopplar man på en repeater för att förstärka svaga signaler i nätverket.
ROFL
Rolling On the Floor Laughing
kort sätt att säga "det där var rätt löjligt"
ROTFL
Rolling On The Floor Laughing
ROTFL
ROTFLMAO
Rolling On The Floor Laughing My Ass Of
Router
är en nätväxel eller stigfinnare som sammanbinder grupper av varierande nätverk och räknar ut bästa vägen från start till mål.
RSN
"Real Soon Now" aka maybe/probably never
RTFM
Read The Fine Manual
Det kan också utläsas Read The Fucking Manual, Read The Frendly Manual, Read The (stoppa in ditt favoritord på f här) Manual. Kan vara ett mindre artigt sätt att påpeka att frågan var dum.

I format ej avsett för människor; Skicka mail med rå SMTP.
Råtta

Mus. Även. rådis; "Smeker man med råttan så susar det men smeker man med diggen så blir det coffee wood av alla skrålplankor!" (Se dessa ord)
Savning
sparning, ex "hade du inte saveat???" (vanlig kommentar från datorveteran till nybörjare...)
SBS
Skit Bakom Spakarna
Avser att ett fel inte beror på systemet, utan på användaren. Kan även vara Skit Bakom Skärmen. Se äveb SBT
SBT
Skit Bakom Tangeterna
Se SBS.
Scanna
läsa in information, ex "Wow! Scanna in älgen därborta!"
Scope
area där något är definerat
SCSI
Small Computer System Interface
Ett standardiserat gränssnitt melan dator och snabbare kringutrustning.
Segmention fault
[C] vanligt vid pekarfel
Semispråk
se pseudokod
Session
en enhet "meningsfyllt" använd tid, ex "Ska vi ta en session DOOM?"
SGI
Silicon Graphics
amerikansk datortillverkare
Shutdown
nedtagning av system, ex "när de sista gästerna gått blev det shutdown på baren"
Site
bas
SKDG
Så kan det gå
Skjuta ner
ta ner en maskin som flyger
Slash
/, divisonsstreck
SLIP
Serial Line Interface Protocol
Ett protokoll för att göra en TCP/IP uppkoppling via en serieport, eller via ett modem.
Smiley
Teckenkombination som anger sinnesstämning. T.ex. :-) glad, :-( ledsen.
SNAFU
Situation Normal All Fucked Up
Snailmail
analog post, "distribuerad" av postverket
Snuskiga detaljer

Synnerligen teknisk information. "Ge oss alla snuskiga detaljer om den nya Alpha-processorn!"
Snöre

Benämning på elektrisk förbindning, ledning. (tåt)
SO
Significant Other
Socker
Något som visserligen är onödigt, men väldigt trevligt att ha.
Software
[engelska] mjukvara
SPAM
Skräpmail, oftast massdistribuerad reklam utan hänsyn till att mottagaren inte vill ha den.
Sparc
dator från Sun
Spec

Specifikation, normativ dokumentation, uttalas spes.
Standard error
1 åt helvete
2 standard out för erorrs
Standard in
1 [om burkar] oftast tangentbordet
2. [om datoroperatörer] våra fem sinnen
Standard out
normal väg för output, oftats monitorn
Stats
statestik, ex "Har du nå' stats på föreläsningsfrekvensen?"
STTNG
Star Trek The Next Generation
SUN
amerikansk datortillverkare
Swappa
byta
Syntaktiskt socker

En språklig konstruktion som man egentligen inte behöver, men som gör koden enkel, lättläst etc. "Syntactical sugar causes cancer of the semicolon."
Sysop
Systemoperatör
Den eller de som administrerar datorsystemet.
System
en datormiljö
Sänka maskinen

En person som kör något ovanligt resurskrävande program kan få höra det ovänliga tillropet;
"Måste du sänka maskinen?" Används även då maskinen dyker (se DYKA) pga av någon operativsystembugg. "Jag sänkte maskinen när jag gjorde remove på disken i stället för dismount."
Sås

Försvenskad benämning på källkod, "source". Kallas även såskod och liknande.
T

(Från LISP-världen) Ja, sant, rätt. Motsats till NIL.
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Grundstandarden, sättet att skicka ettor och nollor mellan datorerna, för all kommunikation på Internet. Förutsättningen för att man skall kunna skicka en text eller en bild, eller ett dokument från ett datorsystem till ett annat med behållning är att alla talar samma språk.
Temporär
tillfällig, t ex "hon var bara en temporär bekantskap"
Terminera
avsluta, ta slut, ex "Nej, nu terminerade Colan..."
THHGTTG

Adams, Douglas; The Hitch-Hiker's Guide to the Galaxy.
TILT
Används för att beskriva något som har stoppat eller eljest är dåligt. Ordet har sitt ursprung från s.k. flipperspel, där slag eller stötar på maskinen avbryter pågående spel och tänder en skylt "TILT" på panelen. Får man även när man slår och bankar på terminalburken för att få datorn att gå fortare.
TLA
Three Letter Acronym
Tom og Tigern
[norska] Kalle och Hobbe
Transfer
[engelska] transferera
Transferera
överföra
Trial and error
vanlig alogritm för finnandet av ett problems lösning, ej tidsekonimiskt
Tweaka

Vricka till nåt så det fungerar med en ny version av nåt annat; "Jag har ändrat foo-funktionen i KT, du får tweaka om all sås som kallar den!".
Unix
Ett opertiv-system som urspringligen skapades på AT&T.
Up
[engelska] uppe
Uppe
fungerar felfritt
URL
Uniform Resource Locators
enhetligt sätt att ange adresser för länkar på WWW.
Usenet
Utgjorde grunden för nyhetsgrupperna, då som ett separat uppringt nät. Är numera helt integrerat med Internet, men beteckningen lever kvar.
User
användare
UTSL
Use The Source, Luke
UUCP
Unix-to-Unix CoPy
Ett "äldre" sätt att överföra elektronisk post mellan olika Unix-dator. Numera sker överföringen i stället via Internet.
Vanilj

Något som är standard. Ej förbättrat av någon hacker.
Variabel
logisk enhet med föränderligt värde
Verifiera
kontrollera att funktionen är den riktiga
Veronica
Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computerized Archies
Letar reda på menyord i Gopher.
Virtuell
konstgjord
Virtuell Verklighet
konstgjord, datorgenererad verklighet
Void
större delen av cyberspace, bara vakum
VR
Virtual Reality
Skenbar verklighet. Här närmar vi oss Cyberspace. Se även Virtuell Verklighet
Våtvara
1. en datoranvändares hjärna
2. nå't som värmer bra
3. Cola
WAIS
Wide Area Information Servers
Speciella datorer som samlat information om den information som finns på andra datorer. Man söker med ett speciellt program på sin egen dator.
Wetware
[engelska] våtvara
Whois
Program för att leta reda på en persons email- eller WWW-adress.
WRT
With respect to
WWW
World Wide Web
World Wide Web, del av internet använt av Netscape
WYSIWYG
What You See Is What You Get
Det du ser är vad du får. Detta är ett uttryck som egentligen används mer inom den grafiska branschen än inom Internet. Innebörden är att det du ser på din dataskärm är det du får ut på skrivaren.
Yanka

Plocka in nåt i något annat, ofta menande SÅS; "Yanka in den där raden mellan rad 125 och 126", ofta när man skall JOINA två såser. Men det har även en ganska allmän betydelse; "Yanka in den där boken i hyllan".
YEIO
Ytterligare En Idiotisk Optimering
YKYHBfooTLW
You Know You Have Been foo Too Long When
YMMV
Your Mileage May Vary
ÄDBED
Är Det Bra Eller Dåligt
Älg

En Sun Sparcstation ELC. ELC har även uttytts som Extra Low Cost eller Extremely Low Cost p.g.a. den klena processorn.
LDFM
Datorhandbok från ACC (fd. TSDF), till studenter på Datavetenskap.
Anders Selander
Duktig student, i alla fall på allt utom att ta poäng.
Bo Arnholm
En massa förslag och en hel del tillägg.
ACC
Egna tillägg och modifieringar av Anders Arnholm och Mikael Wahlberg
Svenska hackademiens ordlista
Har vi lånat vissa ord och förklaringar ur. (jargon@lysator.liu.se)